WELKOM BIJ STICHTING SENIOR SUPPORT

Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veel thuis en verliezen steeds meer het contact met anderen en met de maatschappij. Stichting Senior Support zet zich in om die verbinding weer te herstellen, het welzijn te bevorderen en de eenzaamheid te bestrijden. Dit doen we door activiteiten te organiseren voor senioren en ze hierbij persoonlijk te begeleiden en waar mogelijk te betrekken:
Het bieden van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en sociale contacten te leggen.
Het onderhouden en het organiseren van activiteiten waardoor senioren kunnen bij blijven en een (actieve) rol in de maatschappij kunnen vervullen
Het bevorderen van deelname aan culturele en recreatieve evenementen