Over ons

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het bieden van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en sociale contacten te verbeteren;
b. het onderhouden en het organiseren van activiteiten waardoor senioren kunnen bijblijven bij actuele ontwikkelingen;
c. het bevorderen van deelname aan culturele en recreatieve evenementen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.