Jaarverslag

Hierbij treft u het Jaarverslag 2022 van Stichting Senior Support aan. Dit jaar is vanwege Corona anders gelopen dan verwacht en gehoopt. Stichting Senior Support is gestart in juni 2017 en hoopt samen met onze enthousiaste vrijwilligers de komende jaren weer veel senioren blij te kunnen maken met dagjes Erop uit.

Tijdens de Corona periode hebben wij contact gehouden met de deelnemers, onder andere door het sturen van kaartjes of door te bellen om te vragen of hulp thuis gewenst is.

Dank aan al onze enthousiaste vrijwilligers die ook tijdens deze periode klaar stonden voor de senioren die vanwege Corona de deur niet uit konden of durfden.

De komende jaren zal er onder de groeiende groep senioren in Nederland nog meer behoefte zijn aan gezamenlijke dagjes uit. Voor onze senioren iets om weer naar uit te kijken en van na te genieten; het gevoel om nog mee te blijven doen en om anderen te ontmoeten.

Belangrijke speerpunten voor het komende jaar zijn vergroten naamsbekendheid, fondsenwerving en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. We willen samen verder bouwen aan een mooie vitale organisatie die vele senioren en vrijwilligers mooie belevenissen biedt.